Light View Lund

Anders Bernsson

Fabriksgatan 2D

tlfn 010 207 00 99

222 35 Lund

sms 0733 098 100


anders@lightview.se

info@lightview.se

vCardVårt fokus är ljus. Vi arbetar med ergonomi, ekonomi och hållbarhet. Vi värnar om arkitektens och fastighetsägarens intressen.

Resultatet av vårt engagemang ska vara intuitivt och stå sig över tid. Bra ljus upplevs och känns utan att distrahera.

Light View Stockholm

Turebergsalle 2

Kenneth Petersson

191 62 Sollentuna

tlfn 010 207 06 10

sms 0708 90 99 00


kenneth@lightview.se

vCardKenneth har varit ansvarig för Erco Skandinavien och arbetat på Zumtobel innan han började på Light View.
Vi välkomnar hans erfarenhet och kunskap i branschen.